Bonitační řád

10.12.2022

Bonitační řád Českého klubu německých ovčáků slouží k podpoře plánovitého chovu plemene a řídí jeho bonitace.
Je součástí Stanov a je závazný pro všechny členy klubu.

Účelem bonitačního řádu je uskutečňovat mezi bonitovanými zvířaty výběr, který bude odpovídat tomu, jak se jednotlivá zvířata svojí povahou, výkony a anatomickou stavbou jeví jako vhodná k udržení a dalšímu rozvoji plemene.