Německý ovčák je pes střední velikosti, poněkud obdélníkového formátu, silný a dobře osvalený. Kosti jsou suché a je celkově pevné konstituce.

Pro uchovnění (tedy získání průkazu původu) je potřeba splnit tyto podmínky...

Dysplazie je dědičná porucha, která ve svých závažnějších formách může způsobit zmrzačení, ochrnutí, nebo bolestivou artritidu kloubu. Je způsobena kombinací genetických a vnějších faktorů. Vyskytuje se u mnoha druhů, ale nejvíce jí trpí psi, především velká plemena.

DNA profil

18.12.2022

Metodika postupu pro uznání jedné z podmínek chovnosti.

Rozlišujeme několik druhů výstav - oblastní, krajské, výstavy německých ovčáků, které se připojují na výstavy všech plemen a klubové výstavy vítězů

Bonitační řád Českého klubu německých ovčáků slouží k podpoře plánovitého chovu plemene a řídí jeho bonitace.
Je součástí Stanov a je závazný pro všechny členy klubu.