RTG vyšetření

26.12.2022

Dysplazie je dědičná porucha, která ve svých závažnějších formách může způsobit zmrzačení, ochrnutí, nebo bolestivou artritidu kloubu. Je způsobena kombinací genetických a vnějších faktorů. Vyskytuje se u mnoha druhů, ale nejvíce jí trpí psi, především velká plemena.

Na snímku dysplatické kyčle vás upoutá hlavně hlavice stehenní kosti, která není pevně a dostatečně hluboko usazena v kloubní jamce; nebo skutečnost, že hlavice a jamka nejsou na povrchu hladké, ale zdeformované. To může způsobit opotřebení kloubu a velké bolestivé tření při pohybu. Kyčel pak trpí nadměrnou zátěží a je náchylný na vytvoření zánětu, díky kterému se navíc může vyvinout osteoartróza, která je na RTG snímku rozpoznatelná jako malé úlomky kostí, ničící pak dále kloub.

Příčin může být více. Nejpravděpodobněji je kódovaná geneticky, ale také na ni působí vnější faktory - nadměrný pohyb psa v mládí, špatná výživa, přebytečné množství dále podávaných vitamínů apod. I když se dodržují obecně známá pravidla zmírňující riziko onemocnění a předkové budou mít DKK negativní, není žádná jistota, že se onemocnění psovi vyhne.

Bylo prokázáno, že za vznik příznaků DKK mohou mít vliv i faktory životního prostředí psa - především jeho výživa (intenzita růstu): Psi ze stejného vrhu mohou mít podle vlivu prostředí DKK, nebo se u nich projevit nemusí. Prostředí však nijak neovlivňuje dědičnými vlohami podmíněnou možnost onemocnět DKK nebo předávat vlohy k DKK potomstvu.

Vyvážená výživa i přiměřený pohyb mají značný vliv, nikoliv zásadní, na konečný stupeň klinického projevu DKK, zjištěný při rentgenodiagnostice v příslušném věku psa. Základní geneticky danou predispozici vůbec nezmění a neodstraní, ale u postižených jedinců významně ovlivní nejen stupeň pozitivity DKK, ale ve svém důsledku také stupeň klinických příznaků a pohybových obtíží psa. Dnes však existují možnosti, jak vysokému stupni finálního projevu DKK předejít, nebo jak jeho důsledky zmírnit. Řešením je zdravá a vyvážená výživa a zdravý životní styl.

Příznakem dysplazie bývá většinou problém při vstávání, neochota k delšímu a namáhavějšímu pohybu a cvičení, chromost, bolest a podobně. U některých zvířat se tyto příznaky nemusí projevit dříve než v 7 měsících, proto je nutná návštěva veterináře při sebemenším podezření.

Mezinárodní označení stupně dysplazie kyčelních kloubů se označuje velkými tiskacími písmeny A, B, C, D, ale některé státy mají své vlastní označení.

Vysvětlivky:

 • A - normal, negativní
 • B - fast normal, 1/1 (lehké postižení)
 • C - noch zugelassen, 2/2 (těžší postižení)
 • Ostatní písmena jak D 3/3 se v rodokmenech již nevyskytují, protože jsou vyřazující z chovu.

V České republice a Slovenské republice je do chovu povolen maximálně 2. stupeň dysplazie v jakékoli kombinaci (2/1, 0/2, 2/2 a podobně), ze SRN a Rakouska se uznávají výsledky "A" (normal, fast normal, noch zugelassen). U nás se může uznat lepší hodnocení (ČR a SRN) za předpokladu, že daný jedinec nebyl žádné uznávané zemi vyřazen z chovu.

Rozlišuje se dysplazie kyčelních kloubů (HD) a loketních kloubů (ED).

U německých ovčáků se RTG provádí od věku 12 měsíců. Jestliže chce mít chovatel jedince zařazené do chovu, je povinen udělat rentgen kyčlí a u jedinců narozených po 1. 7. 2012 také RTG loktů.

Veterinární lékař zasílá snímky k vyhodnocovateli sám. Ten po vyhodnocení snímku zasílá majiteli psa výzvu k úhradě vyhodnocení snímku, nebo zasílá rovnou výsledek tzv. na dobírku. Po obdržení výsledku pak majitel psa pošle potvrzení společně s PP k zápisu na plemennou knihu.

Smluvní vyhodnocovatel:
MVDr. Milan Snášil, CSc.
Podveská 20
624 00 Brno
Telefon: +420 549 251 419, mobil: +420 605 813 955
E-mail: snasil@seznam.cz
Adresa plemenné knihy:
Plemenná kniha ČKNO
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

Výsledky RTG zapisuje PK.
Pracoviště v ČR, kde lze provádět rtg. HD a ED a zasílat na vyhodnocení do SRN:

 • Chotěboř - MVDr. Otakar Meloun, Nad Hliništěm 271, 583 01 Chotěboř (tel.: 603 534 641)
 • Český Brod - MVDr. Otakar Novák, Klučovská 128, 282 01 Český Brod (tel.: 321 622 460)
 • Krchleby - MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov (tel.: 379 492 722)
 • Kroměříž - MVDr. Karel Chvátal, Kojetínská 1347, 767 01 Kroměříž (tel.: 573 337 809)
 • Hulín - MVDr. Tomáš Žák, Zahradní 897/5, 768 24 Hulín (tel.: 773621424)
 • Havířov - MVDr. Josef Polák, Dělnická 59, 736 01Havířov (tel.: 596 440 607)
 • Opava - MVDr Marek Pepřík, Nádražní okruh 35, Opava, 746 01, (tel: 553 622 314)
 • Horky - Veterinární klinika Horky, Horky 19, 294 73 Brodce
 • Bohumín - MVDr Novák Martin, Nerudova 1040, 73581 Bohumín
 • Český Těšín - MVDr. Stanislav Cieciala, CT VET, s. r. o., Frýdecká 1876, 737 01 Český Těšín, (tel. 558 736 474)
 • Dolní Lutyně - MVDr. Stanislav Cieciala, Veticea, s. r. o., Na Výšině 1002, 735 53 Dolní Lutyně, (tel. 596 530 155), www.veticea.cz

Korespondenci se SRN vyřizují přímo veterináři a stanovené poplatky se hradí po obdržení faktury a výzvy k úhradě. Po zaplacení posílá SV PP se zápisem zpět majiteli.

Adresa SV klubu:
Verein für Deutsche Schäferhunde eV.
Steinerne Furt 71
86167 Augsburg
Upozornění:

Od 1.1.2009 musí mít na výstavách ČKNO jedinec zapsán RTG kyčelních kloubů v Průkazu původu již ve třídě dospívajících!!